Bale Dersi

Programın Amacı

Bale eğitiminin amacı 4 yaş ve üstü çocuklara baleyi sevdirmek, özgüvenlerini geliştirmek, dans kültürünü tanıtmak, estetik duruş, ritimsel ve ezgisel gelişimi sağlamaktır.

Derslerde esas amacımız öğrencilerimizin vücut kas ve iskelet sistemlerini doğru postürüne oturtmaktır. Bale ne kadar zarif gözükse de oldukça zor ve bedendeki en minik kaslardan, en büyük kaslara, hatta fasya(fascia)'ya kadar çalıştıran bir sanattır. Vücut hareket ettikçe öğrenciler kas hafızalarını geliştirir, stres atarlar ve vücutları seratonin salgılar.

Programın İçeriği

Derslerde beden-zihin arasındaki bağlantıyı güçlendirip, onların hem kendi bedenlerine hem de başkalarının bedenlerine saygı göstermeleri öğretilmektedir. Öğrenciler disiplini, doğru vücut postürünü, saygıyı günlük yaşamlarında kullanmaları için yönlendirilmektedir. Derslerde dansın fiziğine, bilimine, tarihine, anatomimize ve kaslarımıza dair eğlenceli bilgiler paylaşılmaktadır. Öğrencilerin yaratıcılıklarını (kendilerini özgür ifade edebilmelerine alan açarak) geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Haftalık Ders Saatleri

Bale eğitimlerimiz grup dersi şeklinde yapılmaktadır.

4-5 Yaş : Haftada 1 saat Bale Dersi, 30 dakika Müzik ve Ritim Dersi

6 Yaş ve Üstü : Haftada 1 saat 30 dakika Bale Dersi, 30 dakika Müzik ve Ritim Dersi

Her sene Haziran ayında yapılan Yıl Sonu Bale Gösterisi sonrası yaz döneminde bir aranın ardından yeni dönem Eylül ayında başlar.

Balenin Yararları

 • • İskelet yapısını hizalar.
 • • Omurga yapısını güçlendirir.
 • • Duruş bozukluklarını engeller.
 • • Skolyoz gibi iskelet deformasyonlarını dengede tutar.
 • • Çocuğunuzun kendini ve vücudunu tanımasını sağlar.
 • • Ritim ve müzik kulağının gelişmesine katkıda bulunur.
 • • Eğlenme ve öğrenme durumlarını bir arada harmanlar.
 • • Grup halinde çalışmayı ve arkadaşlarıyla eğlenmeyi, onların alanına saygı göstermeyi öğrenirler.
 • • Bale günlük hayata disiplinini yansıtır.
 • • Sabırlı olmayı ve çalışınca başarabileceğini öğretir.
 • • Bale vücuttaki bütün kasları çalıştıran bir sanattır.
 • • Sanat görüşünü güçlendirir.
 • • Yaratıcılığını ortaya çıkarır.
 • • Kendine olan güvenini geliştirir.
 • • Kol, bacak, üst, alt vücut koordinasyonlarını geliştirir.
 • • Doğru basmayı öğretir.
 • • Mekanı algılamayı öğretir.