Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama; bir durumu, bir olayı, bir yaşantıyı, bir davranışı vs. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde, oyun veya oyunlar geliştirerek yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir. Diğer bir deyişle yaratıcı drama; bir yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemidir. Okul öncesinden başlayarak her yaşta bireyin farklı sınıflarda katılım sağlayabileceği yaratıcı drama eğitimi, katılanlara, özetle aşağıdaki kazanımları sağlar.

 • Kendini Tanıma
 • Hayal Gücünü Geliştirme
 • Dil Becerilerini Geliştirme
 • Moral Değerleri Geliştirme
 • Empati Becerisi Geliştirme
 • İletişim Becerileri Geliştirme
 • Dinleme Becerilerini Geliştirme
 • Problem Çözme Becerileri Geliştirme
 • Yaratıcılık ve Estetik Gelişimi Sağlama
 • Eleştirel Düşünme Yeteneği Geliştirme
 • Sanat Anlayışı ve Ruhunu Kazandırma
 • Yeni Çözümler Üretme Yeteneği Geliştirme
 • Olayları Değerlendirme Yeteneği Kazandırma
 • Sosyal Gelişim ve Birlikte Çalışma Becerisi Geliştirme
 • Bireylerde Grup planlaması ve Grupla Karar Verme Yeteneği Geliştirme
 • İnsanların; Diğer İnsanlar, Durumlar ve Doğal Olaylar Hakkındaki Gözlemlerini Geliştirme

Kendini ifade edebilme becerisi, günümüzde önce birey, sonra kurum ve en sonra da toplum için vazgeçilmez bir özelliktir. Yaratıcı drama ile bireyden başlayan farkındalık süreci, daha sonra kurumların ve sonuç olarak da toplumun kendini yeterince ifade etmesi ve farkındalığının değişmesini sağlar. Böylece yaratıcı drama eğitimi ile bireyler, hem kendi gelişimlerine, hem de toplumun gelişimine ve olumlu değişimine katkı sağlar.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!